Havearbejde

  • Græsslåning
  • Renholdelse af bede og flisearealer
  • Klipning af hæk
  • Beskæring af buske og træer
  • Bortkørsel af haveaffald
  • Pasning af ejendomme

Vinterarbejde

  • Glatførebekæmpelse
  • Snerydning samt saltning